research area
Education
Publications
Way of Life
Islam Simplified

Dr Azman Hussin

Islam Simplified introduces Islam simply and comprehensively by presenting the overall framework of Islam that highlights the goals of Islam and its major components. It takes a wholesome and goal-oriented view of Islam so that Muslims and non-Muslims will understand clearly the “Why” of Islam.

Biotech
BROKEN DREAMS OF BIOTECH – PART 3

Wan Izzudin Wan Sulaiman

Setelah “National Biotech Policy” (NBP) dilancarkan dengan rasminya oleh YAB Perdana Menteri Tun Abdullah Badawi pada tahun 2005 maka bermulalah satu era pemecutan yang hebat ke arah merealisasikan matlamat negara untuk menjadi salah satu pemain industri yang ulung di dalam bidang bioteknologi. Antara matlamat yang terpapar jelas di dalam dokumen NBP ialah Malaysia akan mempunyai sekurang-kurangya 20 “pemain global” di dalam sektor teknologi ini pada tahun 2020.

BioTech
BROKEN DREAMS OF BIOTECH – Part 2

Wan Izzudin Wan Sulaiman

Bioteknologi memang sudah lama dipraktikkan sejak manusia pandai menggunakan mikro-organisma untuk memeram buah-buahan seperti anggur untuk dijadikan arak/alcohol dan cuka. Ia adalah teknologi yang membabitkan penggunaan dan pengolahan organisma-organisma hidup dan atau sebahagian dari komponen dari organisma hidup itu (termasuklah sekecil-kecil molekul DNA yang terhadap di dalam sel organisma itu) untuk menghasilkan produk dan proses yang memberi menafaat kepada manusia. 

Webinar Series
Education
Most recent webinars
No items found.
View All
No items found.